Friday, June 11, 2010

larangan boros

Kata boros dalam bahasa arab sering disebut dengan “Israf”, yang berarti hidup berlebih-lebihan, atau dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan, ucapan atau tingkah laku manusia yang melebihi batas kewajaran atau keperluan.

Hadits-hadits yang melarang berbuat boros, yaitu:
1.
عن مقدامِ بن معدي كربٍ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول :
ما ملأَ آدمي وعاءً شرًا من بطن بحسن بن آدم أكلاتُ يقمن صلبه, فإن كان لا محالة, فثلث لطعامه, وثلث لشرابه وثلث لنفسه.{ رواه الترمزي}
Artinya:
Dari Miqdam bin Malik, aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda: Tidak ada yang lebih jahat dari pada orang yang memadati perutnya dengan makanan untuk menguatkan badannya, jika perlu ia makan, hendaklah perutnya diisi sepertiga makanan, sepertiga air minum dan sepertiga lagi untuk udara, bernapas. ( HR. Turmudzi )
2.
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فى غير اشرافٍ ولا مخيلةٍ. *رواه البخاري*
Artinya:
Dari Amr bin Syua’ib dari Bapaknya, dari kakeknya ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: makanlah, Minumlah, Bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tidak sombong. (HR Abu Daud dan Ahmad)
3. Dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah menyayangi tiga perkara untukmu, dan tiga perkara pula membencimu, tiga perkara yang dia senangi adalah :1) jika kamu menyembah Allah, 2). Jika kamu berpegang teguh pada agama Allah secara keseluruhan, 3). Jika kamu bersatu padu tidak memberontak. Sedangkan tiga perkara yang dia benci ialah banyak bicara, banyak bertanya, dan banyak menghambur-hamburkan uang (boros dalam pembelanjaan)” (HR Muslim).

4. “Dari Warrad (sekretaris) Mughirah, berkata: Mughirah mendektekan suratnya yang ditujukan kepada Mu’awiyah: bahwasanya Nabi SAW setiap ba’da Shalat Maktubah berdo’a sebagai berikut:


Artinya:
“Tiada Tuhan yang lain, kecuali Allah. Dia tunggal tiada serikat bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan segala Pujian, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada kuasa mengekang karunia pemberian-Mu, dan tiada pula kuasa memberi apa yang Kau kekang, tiada manfaat harta kekayaan orang, sebab dari-Mu datangnya kejayaan”. (HR Bukhari-Muslim).

Hadits-hadits diatas menerangkan mengenai larangan boros, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang kita miliki secara berlebih-lebihan atau melebihi batas kewajaran. KENAPA BOROS ITU DILARANG????? Padahal harta yang dibelanjakan, adalah harta-harta kita sendiri, karena dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa sikap boros adalah sikap yang dibenci oleh Allah, karena pemboros-pemboros itu dekat dengan syaithon (hawa nafsu) dan syaithon itu selalu ingkar kepada Allah

0 comments:

 

blogger templates | Make Money Online